dCOT són les sigles de l'estudi "Determinants de la cotinina" que porta a terme des de l’any 2001 l'Institut Català d'Oncologia / Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, juntament amb l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El primer estudi dCOT es va realitzar durant els anys 2004-2005 i ha tingut continuïtat en dos estudis més, el dCOT2 i dCOT3, que tenen l’objectiu d’avaluar els efectes de la legislació sobre tabac introduïdes al 2006 i 2011. 


Aquesta línia de recerca s'ocupa del desenvolupament i aplicació de diferents mètodes de mesura de l'exposició al fum de tabac pels no fumadors. S'han desenvolupat i validat qüestionaris per a la seva utilització en enquestes poblacionals de salut i estudis epidemiològics específics, en conjunció amb biomarcadors personals com la cotinina o mesures ambientals del fum del tabac (nicotina aèria i partícules respirables).


La UCT ha avaluat la implementació de la legislació de control del tabaquisme espanyola, italiana i portuguesa amb projectes liderats directament o com a col.laboradors. Per a aquestes avaluacions s'han posat en marxa estudis específics (ex: cohorts de cambrers a Espanya i Portugal; mesures de nicotina i partícules en hospitals, centres d'atenció primària i bars i restaurants; enquesta sobre tabaquisme passiu) i s'han utilitzat fons secundàries de dades (ex: enquestes de salut dels Ministeris espanyol i italià). La Unitat participa en iniciatives internacionals com la sèrie de Manuals de Control del Tabaquisme de l'IARC.


Aquesta línia de recerca s'inicià amb l'estudi col.laboratiu "Economics of smoking in Europe" en el que s'investigà l'associació entre el preu del tabac i la seva prevalença de consum. Posteriorment, s'està participant en estudis sobre l'elasticitat del tabac segons els impostos i el preu del tabac, amb dades agregades i individuals recollides a nivell europeu, com a part d'un projecte del 7è programa marc i un altre projecte sobre l'impacte econòmic de la llei del tabac a Espanya.


Monitorització i determinants del consum actiu de tabac i exposició passiva

Aquesta línia de recerca té com a objectiu monitoritzar els canvis en la prevalença de fumadors i exfumadors, segons els seus principals determinants sociodemogràfics, a partir de les enquestes de salut de Catalunya, Espanya i l'Eurobaròmetre. Igualment, s'estudia l'exposició passiva a partir d'estudis concrets i enquestes rutinàries. 


Coordinació de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum (XCHsF) 

La Xarxa promou el model d'hospital sense fum mitjançant l'assessorament, la formació i el desenvolupament de projectes concrets i grups de treball, deshabituació tabàquica de pacients i treballadors, com ara Salut Mental sense Fum, formació de formadors, recintes sense fum, etc. La UCT és l'encarregada de la coordinació de la ENSH, la xarxa internacional d'hospitals sense fum, en la qual participen diverses xarxes europees i manté contactes amb altres xarxes (Taiwan, Quèbec).