Equip

Responsable del Programa de Detecció del Càncer de Mama
Responsable del Programa de Detecció de Càncer de Cólon i Recte
Investigadora
Infermera. Programes Cribratge
Tècnic Mig. Estadística
Suport Administratiu. Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte
Suport Administratiu. Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte
Suport Administratiu. Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama
Suport Administratiu. Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama
Suport Administratiu. Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama