Publications

Filtres: Autor és Guardiola, J  [Clear All Filters]
2014
2013
2010
2009
Navarro M, Binefa G, Blanco I, Guardiola J, Rodríguez-Moranta F, Peris M, et al. Colorectal cancer screening: strategies to select populations with moderate risk for disease. Revista espanola de enfermedades digestivas : organo oficial de la Sociedad Espanola de Patologia Digestiva. 2009;101(12):855-60. Abstract