Profiles List

LÍNIES DE RECERCA
Epidemiologia genètica, estudis d’associació, descobriment de patrons, bioinformàtica, biomarcadors i susceptibilitat.