Profiles List

LÍNIES DE RECERCA
Bioinformàtica, bioestadística, bases de dades, gestió de dades, epidemiologia genètica, anàlisi de dades de microarrays, xarxes reguladores de gens, estudis d’associació, biomarcadors del càncer i susceptibilitat.