Profiles List

LÍNIES DE RECERCA
Bioinformàtica, biologia de sistemes, anàlisi de dades integrades, epidemiologia genètica, anàlisi de microarrays, aprenentatge automatitzat, mineria de dades, biologia molecular del càncer, biomarcadors i susceptibilitat.