Profiles List

LÍNIES DE RECERCA
Bioinformàtica, biologia de sistemes, epidemiologia genètica, integració d’informació biològica, anàlisi de dades de microarrays, xarxes reguladores de gens, estudis d’associació, biomarcadors i susceptibilitat.