Profiles List

LÍNIES DE RECERCA
Prevenció i control del càncer (oncologia), programes de cribratge de càncer colorectal, participació/adherència programes comunitaris, activitats preventives, epidemiologia del càncer.