Profiles List

LINIES DE RECERCA
Responsable de la gestió i organització del Programa de detecció precoç de càncer colorectal de l’ICO. Les principals línies que tracta són el control i manteniment de la qualitat de tot el procés de cribratge i l’avaluació dels principals indicadors.