Profiles List

LÍNIES DE RECERCA
Programes poblacionals de cribratge de càncer: Participació i adherència als programes de cribratge de càncer. Estudi de costos de estratègies de cribratge poblacional. Epidemiologia del càncer de mama i els seus determinants.