Profiles List

LÍNIES DE RECERCA
Epidemiologia del Tabaquisme: tendències en el tabaquisme, l'economia, el tabaquisme passiu, els factors determinants de la iniciació al tabaquisme i a l'abandonament. Epidemiologia del Càncer: epidemiologia descriptiva i analítica dels tumors colorectals i relacionades amb el tabaquisme, les diferències socials en la supervivència del càncer. Edició científica.