Equip

Cap de la Unitat de Control del Tabaquisme. Metge Epidemiòleg
Tècnic Superior. Epidemiòleg i Investigador
Tècnic Superior. Psicòloga
Tècnic Superior. Psicòloga
Tècnic Superior. Psicòloga
Tècnic Superior. Infermera i Antropòloga
Tècnic Mig. Infermera
Inv. Predoctoral. Farmacèutica
Suport Administratiu