Facilitar el coneixement i la difusió d’informació en prevenció