Avaluació de l'exposició al fum de tabac ambiental en el lloc de treball a Portugal